ข้อมูล eBook

ชื่อ: 40 วิธีสร้างความคิดบวก

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

มนุษย์ส่วนใหญ่ มีความคิดลบเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ เราสามารถ ทำลายกำแพงความคิดลบ เหล่านั้นได้ โดยการใช้เรื่องง่ายๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน เพราะเราสามารถมองทุกอย่างในมุมบวกได้ แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามหากเราอยากเป็นคนที่มีความคิดบวก เราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ หาเรื่องดีๆ มาเป็นอาหารสมอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-09-09 01:10
2017-10-31 07:05