ข้อมูล eBook

ชื่อ: เหตุผลที่โลกกลม

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เมื่อเราสองคน มองโลกต่างกันเราจึงเห็นโลกของเรา...ไม่เท่ากันแม้ว่า โลกเรากลม...เหมือนๆ กัน "เหตุผลที่โลกกลม" เพราะทุกอย่างนั้นมันมี "เหตุผล" หรือเป็นเพราะ "ฟ้าลิขิต" ให้เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตเราเกิดขึ้นกันแน่