ข้อมูล eBook

ชื่อ: เริ่มธุรกิจอย่างฉลาด (Start at Smart)

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เมื่อทุกคนในโลกกำลังสับสนวุ่นวาย จงอย่าสับสนตามไปกับคนอื่น เพราะนั่นแหละคือ ?โอกาส? เวลาเดินหน้าของคุณมาถึงแล้ว หนังสือเล่มนี้จะบอกเคล็ดลับในการเริ่มต้นทำธุรกิจ เคล็ดลับการสร้างธุรกิจส่วนตัว เหมาะสำหรับนักศึกษา คนทั่วไป และคนทำงานที่ต้องการสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-15 00:10