ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาสมอง ตอนสิ่งมีค่ามากกว่าเงิน

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

จะชวนให้คิดนอกกรอบ โดยใช้หลักจิตวิทยาและทัศนคติเชิงบวกเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการความสำเร็จและความสุขในชีวิต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-09-09 01:10