ข้อมูล eBook

ชื่อ: Sign In สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า ฉบับ เริ่มต้นดี ชีวิตดี

หมวดหลัก: พ๊อกเก็ตบุ๊ค

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ในโอกาสสำคัญแห่งการตื่นรู้นี้ สำนักพิมพ์ฯ จึงได้จัดทำ หนังสือ สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า ฉบับเริ่มต้นดี ชีวิตดี ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์ที่ใช้สวดข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ วันสำคัญ ทุกโอกาส และทุกวันของชีวิต ด้วยเพิ่มเติมบทสวดพระปริตรที่มีความเข้มขลัง บริสุทธิ์ รวมถึงบทสวดพิเศษ ที่เปรียบเสมือนการอาราธนาพระรัตนตรัย และสิ่งดีงามทั่วสากลมาร่วมให้พรดีที่สุดแก่ผู้ที่ได้สวดมนต์ รวมถึงคนรอบข้าง เทวดา เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอวมงคล อุปัทวอันตรายทั้งปวงให้พ้นไป และยังประโยชน์ให้ทุกช่วงของชีวิตเกิดแต่สิ่งดีงาม เหนือไปกว่านั้น หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ยังเป็นการย้ำเตือนถึงความโชคดีที่เรายังมีลมหายใจ ยังมีร่างกายใช้ทำความดี และไม่ปล่อยให้เวลาแห่งชีวิตผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ และใช้โอกาสแห่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้คุ้มค่าที่สุด ดังพระพุทธภาษิตตรัสเตือนเอาไว้ว่า "ความดี ความเพียร ควรรีบกระทำเสียตั้งแต่วันนี้ทีเดียว เพราะว่าใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาต่อหรือไม่ในวันพรุ่งนี้" เริ่มต้นดี ชีวิตดี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้? ตลอดไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-15 00:10
2018-04-18 01:05