ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขในทุกข์ความเปลี่ยนแปลง

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้มีแต่สิ่งยั่วยุให้เราเป็นทุกข์ ส่วนจะทุกข์หรือไม่ อยู่ที่ใจเราเอง ไม่มีใครบังคับเราได้ ในทำนองเดียวกันคนอื่นอาจขโมยเงินทองหรือทรัพย์สินไปจากเรา แต่ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้- ส่วนหนึ่งจากคำปรารภ พระไพศาล วิสาโล - "