ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญารักในรอยทราย

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

?ก็เอาสิคริสติน ยิงมาเลย แต่อย่าคิดว่านังนี่จะรอด นัดต่อนัด หัวใจต่อหัวใจ อยากจะลองดูไหมว่าหัวใจของฉันหรือหัวใจของมันที่จะแตกสลายด้วยคมกระสุนของเราก่อนกัน? ฟาร่าห์ร้องขู่ พลางเลื่อนปืนลงจ่อตรงหัวใจมินทราภา ?...อย่านะ...ฟาร่าห์...?