ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรรมบำบัด KARMA THERAPY

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตู๋... ผู้หญิงที่ได้รับสมญานามว่า "ศิราณีทางจิตวิญญาณ" ทั้งที่เบื้องหลังเธอเคยประสบกับวินาทีเฉียดตาย ด้วยโรคที่รุมเร้าอยู่ โดยเธอเชื่อว่า นั่นคือวิบากกรรมที่ติดตามเธอมา ทำให้เธอรู้สึกอยากแสวงหาหนทางที่จะบรรเทาวิบากกรรม ไม่ใช่เพียงเพื่อบรรเทาสิ่งที่ตนเองพบเจออยู่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมโลกทุกคน เนื้อหาในเล่มจึงเป็นเรื่องที่ได้รวบรวม และประมวลมาจากองค์ความรู้ของคุณตู๋ ซึ่งมีเรื่องของ ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่งเป็นวิธีปรับตัวปรับใจให้เราสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขขึ้น ในสังคมอันวุ่นวาย รวมถึงการบำบัดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการกับพลังงานในร่างกาย เช่น การใช้หินบำบัด การนวด การใช้ดนตรีและมนตราบำบัด!