ข้อมูล eBook

ชื่อ: เป็นเศรษฐีด้วยบารมีพ่อแก่

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้คงให้คุณค่าทั้งด้านวิชาการ ประวัติวรรณคดีเป็นหนังสือที่สามารถใช้ประกอบการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ความสนุกสนานทางอิทธิปาฏิหาริย์ ความเชื่อความศรัทธา ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีรูปปั้นพระฤษีประดิษฐานให้คนทั่วไปได้กราบไหว้ เคารพบูชา รวมทั้งพระคาถาและวิธีการบูชาพระฤษี ที่สำคัญที่สุดคือ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ศรัทธาในองค์พระฤษี ซึ่งเกี่ยวกับการถือศีลปฏิบัติธรรมอันนับเป็นหัวใจสำคัญของการนับถือพระฤษีนี้