ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่องของ "ซัน" คนไม่อยากเห็นเคราะห์

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรื่องราวของ “ซัน” กับปรากฏการณ์เกี่ยวเนื่องกับกรรม ที่ยากจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเขาได้ แต่เนื้อหาที่ได้ถ่ายทอดมาสู่ผู้อ่านในเล่มนี้ จะเป็นอุทาหรณ์เรื่องกฎแห่งกรรมได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้อ่านที่เคยติดตามเรื่องราวในเล่มแรกมาแล้ว ในเล่มนี้ผู้อ่านจะได้พบกับอีกหลากหลายเรื่องราวที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกครั้ง