ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระนล (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูนความรู้เล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับอีกหนึ่งบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าของรัชกาลที่ 6 "พระนล" ภายในเรื่องประกอบด้วยคำประพันธ์ทุกชนิด ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างถูกต้องฉันทลักษณ์โดยเคร่งครัด เรื่องราวที่พระฤาษีพฤหัสวะเล่าให้ปรณฑปทั้งห้าและนางเทราปตีมเหสีฟัง เพื่อเป็นการปลอบใจว่ายังมีผู้ผจญความยากลำมากมากกว่าทั้งหกพระองค์ยิ่ง เพราะพวกพระองค์เสียบ้านเมืองแต่ยังได้อยู่ด้วยกัน หากแต่พระนลและพระมเหสีสูญเสียบ้านเมืองแล้วยังต้องพลัดพรากจากกัน นอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงวรรณคดีไทย และได้รับข้อคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี