ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิกุลทอง

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และคติข้อคิดเตือนใจ พร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใส ชวนให้น่าอ่าน ทำให้เด็กๆ รักการอ่านมากยิ่งขึ้น