ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพลงภูต

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

...จากลัทธิซาตานอันน่าสะพรึงกลัว นำไปสู่การสับเปลี่ยนวิญญาณระหว่างคนเป็นกับคนตาย...แล้วคนที่ยังอยู่จะรอดหรือไม่? ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม...