ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรย์แห่งพระรัตนตรัย

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระรัตนตรัย...สิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวคุณ เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดจากเรื่อง่ายๆ แต่ทรงพลานุภาพมากมายมหาศาล ทำไมต้องท่องนะโมฯ เวลาสวดมนต์ไหว้พระ ใครสวดนะโมฯ เป็นคนแรก และทำไมต้องสวด 3 จบ ทำไมเวลานั่งสมาธิต้องภาวนาพุธโธ จริงหรือไม่แค่ระลึกถึงพุทโธก่อนตายก็ได้ไปสวรรค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไร ทำไมบางองค์ศักดิ์สิทธิ์ บางองค์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ จริงหรือไม่แค่เพ่งมองพระพักตร์ของพระพุทธรูป แล้วความทุกข์ทั้งหลายจะอันตรธานไปสิ้น คำถามเหล่านี้จะหมดไป เมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้