ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลด้วย Java

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลเล่มนี้ ได้อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ อย่างละเอียด ตั้งแต่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการต่างๆ และตัวอย่างการเขียนโค้ดทั้งภาษา Java และ C# เพื่อสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลเหล่านั้น โดยนำเสนอในรูปแบบที่กระชับ ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เน้นการใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ในการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล พร้อมทั้งมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่นำเอาโครงสร้างข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล รวมถึงนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-04-12 01:03
2016-09-25 10:37