ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Word 2003 + CD

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่เพียงแต่การคีย์ข้อความเข้าใปแล้วพิมพ์ออกมาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดเอกสารให้ดูดีแบบมืออาชีพ การปรับแต่งฟอนต์ การตั้งระยะบรรทัดและย่อหน้า ใส่รูปภาพ แผนผัง ตาราง ตลอดจนถึงการใช้งานระบบอัตโนมัติต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำสารบัญ ดัชนี เชิงอรรถ การทำจดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากที่รอคอยคุณอยู่ในเล่มแล้ว