ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระสุธน-มโนราห์ (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

จากตำนานรักอมตะของพระรถ-เมรี...สู่พรหมลิขิตบทใหม่ในพระสุธน-มโนราห์หนึ่งในนิทานปัญญาสชาดกที่เปี่ยมด้วยความมุมานะพากเพียรของเจ้าชายผู้เชื่อมั่นศรัทธาในความรักและนางกินรีผู้ภักดีต่อหัวใจตัวเอง ที่แม้อุปสรรคมากเพียงใดก็ไม่สามารถขวางกั้นทั้งสองได้