ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์จีน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสามแยกไฟฉาย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเวิ้งนาครเขษม ก๋วยเตี๋ยวเนื้อท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำแดง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายรายละเอียดของเครื่องปรุง ส่วนประกอบ และวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย