ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก๋วยจั๊บ-โจ๊ก ต้มเลือดหมู

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอสูตรกวยจั๊บ โจ๊ก และต้มเลือดหมูเลิศรสต่างๆ มากมาย โดยในเล่มได้อธิบายส่วนประกอบและวิธีทำอย่างละเอียด ภาพประกอบสี่สีสวยงาม พร้อมทั้งแนะนำเคล็ดลับควรรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่คุณไม่ควรพลาด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี