ข้อมูล eBook

ชื่อ: Everyday English เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับอาจารย์บอม

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความทางเว็บไซด์ เรียนภาษอังกฤษกับอาจารย์บอม เพื่อจะได้ถือติดตัวไปอ่านหรือแบ่งปันให้คนรู้จักรักใคร่ได้ร่วมอ่านด้วย ความพิเศษอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้คือ บทความนับสิบเรื่องที่ผู้เขียนไม่เคยเขียนให้กับที่ไหนมาก่อนได้ถูกคัดสรรมีตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ด้วย Chapter 1 อาการ อารมณ์ ความรู้สึก Chapter 2 คน Chapter 3 สัตว์ Chapter 4 สิ่งของ Chapter 5 สถานการณ์ Chapter 6 สถานที่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-04-12 01:03