ข้อมูล eBook

ชื่อ: ส่องเขมร ตระเวนกัมพูเจีย

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กัมพูเจียหรือเขมร เป็นอาณาจักรอารธรรมยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านสงครามกลางเมืองมาช้านาน จนในพุทธศักราชนี้ เมื่อสันติภาพเริ่มทอแสง ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม บ้านเมืองและโบราณสถานในเขมร เป็นเรื่องน่ารู้และควรศึกษา สัจภูมิ ละออ คอลัมนิสต์มีชื่อแห่งเซ็คชั่นจุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ ได้เคยออกหนังสือ "เวียดนาม ดอกไม้หลังไฟสงคราม" กับเนชั่นบุ๊คส์มาแล้ว มาวันนี้เขากลับมาอีกครั้งด้วยการพาผู้อ่านไปท่องดินแดนกัมพูชา ด้วยภาษาที่จริงใจ ไม่ซับซ้อน ทว่าลุ่มลึกมีเสน่ห์…เสน่ห์อย่างที่นักประวัติศาสตร์สายตะวันตกให้คำจำกัดความว่า…simple but beauty งานชุดนี้จึงมิอาจให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันเข้มข้น อย่างที่สามารถหาได้จากหนังสือเล่มอื่น ทว่ากลับมีแง่คิดมุมมองและข้อมูลเบื้องลึกอย่างที่เรายากจะหาอ่านได้จากไกด์บุ๊คเล่มใดๆ เช่นกัน