ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ประถม – มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้อข้อที่ควรทำโครงงาน การวางแผนงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ