ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการบริหารโรงเรียนบนฐานการวิจัย

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แนวทางการบริหารโรงเรียนจากผลงานวิจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผลงานในระดับ Best of the Best