ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษจากคำคม

หมวดหลัก: หนังสือปี 2560

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีขึ้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้น มักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลาย นำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่ได้ทั้งข้อความดีๆน่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-05-27 23:41
2017-05-11 23:39