ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกเวชกรรมไทย

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี, น.พ.

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: หนังสือปี 2561

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณะสุขของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งทางกายใจ สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เวชศิลป์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองและการบริหารประเทศ หลายอย่างยากแก่การเข้าใจ แต่หนังสือเล่มนี้ได้ย่อยเรื่องราวเหล่านี้ ให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย อ่านได้ทั้งแพทย์และคนไข้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-04-27 01:03