ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery

ผู้แต่ง: อนรรฆนงค์ คุณมณี

หมวดหลัก: หนังสือปี 2561

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ PHP ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน เเละการแนะนำการเขียนโปรแกรมด้วย PHP ซึ่งเป็นภาษาเขียนโปรแกรม
สำหรับเว็บไซต์ที่ได้รับความ นิยมสูงสุด โดยสอนด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆ ครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้ความสามารถของ Ajax และ jQuery มาช่วยสร้างโดดเด่น น่าใช้งานให้กับเว็บไซต์สอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยมี Workshop การสร้างเว็บทุกรูปแบบ ทั้ง
E-Commerce เว็บบอร์ด Catalog นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย และสามารถทำตามได้ด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-04-29 01:03