ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือ

รายชื่อหนังสือที่เสนอซื้อในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อขอใช้บริการ หนังสือด่วน ได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร. 0-4297-0048 ภายใน 235

E-mail : arit_snru@snru.ac.th  

facebook : ARIT.SNRU