โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ วันนี้คุณสามารถสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://arit.snru.ac.th เลือก Search ThaiLIS Discoverry Service
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 235 หรือ email : arit_snru.ac.th

1. ดาวน์โหลดรายชื่อ eBook มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 22 ชื่อเรื่อง คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

3. รับชมวีดีโอแนะนำคู่มือดาวน์โหลด EBSCO e-Book URL :  www.youtube.com/watch?v=T0iUmbtgxHQ

4. รับชมวีดีโอคู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service  URL : https://www.youtube.com/watch?v=n6IOIS54MR0